دوره آموزش Oracle 20 pro max

Image
ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - ویژگی های های پکیج آموزشی - 

ویدئو معرفی دوره اموزشی

رایگان شروع کنید

3 درس اول دوره اموزشی

Image
درس اول: معرفی و اهداف دوره
Image
درس اول: معرفی و اهداف دوره
Image
درس اول: معرفی و اهداف دوره

سر فصل های پکیج اموزشی

فصل اول - مقدمه
00:16 ساعت (شامل 00:16 ساعت محتوای آموزشی)
5 جلسه

0%
نمایش جلسات فصل  

در این بخش یک دید کلی از زبان R و مزایای یادگیری آن بدست می‌آورید. همین‌طور یاد خواهید گرفت چطور نرم‌افزار Rstudio و R را بر روی سیستم خود نصب کنید.


مقدمه‌ای بر دوره
"02:19

مقدمه‌ای بر R
"05:54
دانلود و نصب نرم‌افزار R
"08:18
کدهای مورد نیاز دوره آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی R
"00:03
داده های مورد نیاز دوره آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی R
"00:03
فصل دوم - مباحث مقدماتی
01:57 ساعت (شامل 01:52 ساعت محتوای آموزشی)
15 جلسه

10%
نمایش جلسات فصل  

در این بخش شما شروع به کدنویسی با R می‌کنید و مهارت‌های مهم و پایه‌ای را نظیر کار با بردارها، ماتریس‌ها و دیتا فریم یاد می‌گیرد.


مقدمه‌ای بر مباحث مقدماتی
"02:17

تعیین نشانی فضای کار در R
"05:47
تخصیص ورودی در R
"05:42
اشیا در R
"04:38
بردارها در R
"12:36
توابع ریاضی در R
"08:37
توابع آماری در R
"03:03
توابع منطقی در R
"05:38
ماتریس ها در R
"20:00
لیست‌ها در R
"03:16
قالب‌های داده در R
"14:03
فاکتورها در R
"09:02
تمرین ماتریس
"09:16
تمرین دیتافریم
"08:07
کوییز1: مباحث مقدماتی

100.0%
     
"05:00
فصل سوم - خواندن و نوشتن داده‌ها در R
01:03 ساعت (شامل 00:58 ساعت محتوای آموزشی)
10 جلسه

10%
نمایش جلسات فصل  

در این بخش عمدتاً به روش‌های مختلف برای خواندن و نوشتن داده‌ها پرداخته می‌شود. علاوه بر این در مورد نحوه شناسایی مقادیر گمشده (Missing Values) و همچنین نصب بسته (Package) از کتابخانه R صحبت خواهد شد.


مقدمه خواندن و نوشتن داده‌ها در R
"01:37

خواندن ورودی‌های کاربر در R
"08:38
خواندن داده از روی فایل در R
"11:47
داده‌های گمشده در R
"06:15
نصب و فراخوانی بسته در R
"06:44
داده‌های متنی در R
"01:29
خواندن داده‌ها از وب در R
"06:44
نوشتن داده‌ها در R
"05:50
تمرین محاسبات روی دیتافریم
"09:45
کوییز2: خواندن و نوشتن داده‌ها در R

100.0%
     
"05:00
فصل چهارم - عبارات شرطی و حلقه‌ها در R
00:51 ساعت (شامل 00:46 ساعت محتوای آموزشی)
9 جلسه

10%