VAHIDDB

وحید نوروزی میرصادقی

در این سایت سعی بر این است که تجارب مرتبط با حوزه دیتابیس به اشتراک گذاشته شود. مقالات آموزشی بخش مهم دیگری است که دانش لازم برای راهبری، بهبود عملکرد و رفع ایراد آن را فراهم میکند.

خدمات ما

Image

ORACLE


Image


POSTGRE


Image

مقالات


Image

مشاوره سازمانی


آخرین مقالات